Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VII

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Вінницької області (Затверджено загальними зборами (конференцією) державних службовців прокуратури Вінницької області 22 листопада 2016 року)

Наказ прокурора Вінницької області №1278 від 17.10.2016 (про створення дисциплінарної комісії)

Наказ прокурора Вінницької області №132 від 13.06.2017 (про внесення змін до наказу прокуратури Вінницької області від 17.10.2016 №1278)

Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Вінницької області