Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VII

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Вінницької обласної прокуратури (Затверджено загальними зборами (конференцією) державних службовців Вінницької обласної прокуратури 08 жовтня 2021 року)

 

Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Вінницької області