Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VII

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Вінницької обласної прокуратури (Затверджено загальними зборами (конференцією) державних службовців Вінницької обласної прокуратури 08 жовтня 2021 року)

Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Вінницької області

 

Оцінювання службової діяльності державних службовців

НАКАЗ Національного агентства України з питань державної служби від 18.09.2020 № 174-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», та затвердження висновку»
Відеороз’яснення Національного агентства України з питань державної служби щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців

НАКАЗ Національного агентства України з питань державної служби від 26.10.2020 № 201-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку)»

ПОСТАНОВА КМУ від 06.02.2019 № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

ПОСТАНОВА КМУ від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

НАКАЗ Національного агентства України з питань державної служби від 20.11.2020 № 217-20 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», моніторингу їх виконання та перегляду»