Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VII

Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців органів прокуратури Вінницької області (Затверджено загальними зборами (конференцією) державних службовців прокуратури Вінницької області 22 листопада 2016 року)

 

Положення про преміювання державних службовців органів прокуратури Вінницької області